Vážené dámy, pánové, drazí strávníci a návštěvníci našich jídelen a odběratelé našich výrobků. 

Od 28. 06. 2022 se mění ceny některých výrobků. Jedná se o zvýšení cen u polévky, hlavního jídla a všech pizz.

Úprava cen je přirozeným důsledkem zvyšování cen vstupních surovin, energií a narůstající inflace.

Velice si vážíme, že jste nám pomohli svojí přízní v posledním roce přestát pro nás, a gastronomii, složité období.  Rozšířili jsme rozvozy, tak aby se dostalo jídlo ke každému zájemci o naše jídlo.  Budeme se neustále snažit zvyšovat kvalitu našich jídel, inovovat naše výrobky a zkvalitňovat naše služby, tak aby čas strávený v naší jídelně byl pro Vás Oázou klidu a pohody stráveným nad výborným jídlem.

Děkujeme za důvěru a pochopení.

Celý kolektiv Oázy zdraví a Michal Kadlec.


Vytvořila: FINA Software s.r.o.